Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje
Centrum Koburgovo je nezisková organizácia založená 22.5.2013. Jej sídlom je Trnava, kde prevádzkuje komunitné centrum s bohatými skúsenosťami v oblasti systematickej práce s rodinou. Veľký dôraz kladú na prácu s deťmi predškolského a školského veku Tvoríme komunity
Dňa 26.04.2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici konala odborná konferencia na tému Brána jazykov otvorená – oživme rómsky jazyk ako zdroj identity a Rómsky jazyk – most medzi nami. Na konferencii sa stretli odborníci zo sociálnej oblasti a ... Brána jazykov otvorená – oživme jazyk ako zdroj identity.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, a to prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, ... Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.

Dokumenty

Príručka a ďalšie materiály.