Tím IA runners beží pre vás
Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje
Centrum Koburgovo je nezisková organizácia založená 22.5.2013. Jej sídlom je Trnava, kde prevádzkuje komunitné centrum s bohatými skúsenosťami v oblasti systematickej práce s rodinou. Veľký dôraz kladú na prácu s deťmi predškolského a školského veku Tvoríme komunity
Dňa 26.04.2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici konala odborná konferencia na tému Brána jazykov otvorená – oživme rómsky jazyk ako zdroj identity a Rómsky jazyk – most medzi nami. Na konferencii sa stretli odborníci zo sociálnej oblasti a ... Brána jazykov otvorená – oživme jazyk ako zdroj identity.
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, a to prostredníctvom podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, ... Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.