Domov » Aktuality » Nezaradené » Aktualizácia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Aktualizácia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Publikované štvrtok, 23 november 2017

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať, že dňa 23.11.2017 aktualizovala Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „aktualizované Oznámenie“).

V rámci predmetného aktualizovaného Oznámenia prišlo k zrušeniu povinnosti predkladania Súhlasného stanoviska obce/mesta pre účely NP PVSSKIKÚ, ako povinnej prílohy k Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Aktualizované Oznámenie, s jeho aktualizovanými prílohami je zverejnené na webovej stránke: http://www.npkiku.gov.sk/, v sekcii -> Aktivity projektu -> Oznámenie:

http://www.npkiku.gov.sk/aktualizovane-oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-podpora-vybranych-socialnych-sluzieb-krizovej-intervencie-na-komunitnej-urovni-3/

 

Tešíme sa na spoluprácu!