Domov » Dokumenty

Dokumenty

Príručka a ďalšie materiály


Príručka pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ (účinná od 29.04.2016)

 

Prílohy Príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ_účinné od 29.04.2016:

1. Čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov za výkon KC/NDC/NSSDR (formát DOC) %3