Domov » Domov » Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

Do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (NP PVSSKIKÚ) sa môže subjekt zapojiť podľa postupu uvedeného v nasledujúcom dokumente:

Aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ