Domov » Domov » Dokumenty

Dokumenty

Materiály IA MPSVR SR

Štandardy komunitných centier (formát PDF, 539 kB)

Štandardy nízkoprahových denných centier (formát PDF, 471 kB)

Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu (formát PDF, 561 kB)

Metodiky komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu

Správa z implementačnej evaluácie národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ (formát PDF, 2,72 MB)


Príručka pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ (formát PDF, 591 kB) (účinná od 20.6.2018)

Prílohy príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ (formát zip, 11,5 MB)  účinné od 20.6.2018:

Ďalšie dokumenty:

Prehľad zamestnancov Poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP PVSSKIKÚ  (formát docx, 202 kB) 

Postup pri zaheslovaní tabuľky Príloha č. 10. Karta účastníka NP PVSSKIKÚ  (formát docx, 1,06 MB)


Príručka pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ (formát PDF 698 kB) -účinná od 29.04.2016.

Prílohy Príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ (formát zip 7,41 MB) -účinné od 29.04.2016

Ďalšie dokumenty:

Prehľad zamestnancov Poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP PVSSKIKÚ (formát zip, 202 kB)


Materiály tretích strán

Repková, K. 2017. Sociálna práca vo vybraných sociálnych službách krízovej intervencie. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. (formát PDF, 776 kB)

Hořejšová, P., Černá, L., Kurka, J., Mészáros, P. & Oravec, L., 2018.  Rozhýbme Slovensko! Sonda do ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku. (formát PDF, 987 kB)