Domov » Domov » Zapojené subjekty

Zapojené subjekty

legenda mapy

Zoznam poskytovateľov sociálnej služby KC/NDC/NSSDR zapojených do projektu:

 

Poskytovateľ KC/NDC/NSSDR Kraj prevádzky KC/NDC/NSSDR Obec/Mesto prevádzky KC/NDC/NSSDR Druh sociálnej služby Adresa
TENENET o.z. (Jánovce) Trnavský kraj Jánovce KC Jánovce 29, 925 22 Jánovce
Obec Veľké Dravce Banskobystrický kraj Veľké Dravce KC Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce
Obec Blatné Remety Košický kraj Blatné Remety KC Blatné Remety 26, 072 44 Blatné Remety
Obec Modrany Nitriansky kraj Modrany KC Hlavná 337, 946 33 Modrany
Obec Litava Banskobystrický kraj Litava KC Litava 145, 962 44 Litava
Komunitné Centrum Menšín Banskobystrický kraj Veľký Krtíš KC ul. Komenského č. 3, 990 01 Veľký Krtíš
Obec Bátovce Nitriansky kraj Bátovce KC Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce
Mesto Poltár Banskobystrický kraj Poltár KC Slobody 307/35, 987 01 Poltár
Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Žilinský kraj Dolný Kubín KC J. Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín
Obec Stará Kremnička Banskobystrický kraj Stará Kremnička KC Stará Kremnička 34, 965 01 Stará Kremnička
Mesto Prešov Prešovský kraj Prešov KC K Starej tehelni č. 1, 080 01 Prešov
Mesto Handlová Trenčiansky kraj Handlová KC Štrajková 1, 972 51 Handlová
Obec Dulovce Nitriansky kraj Dulovce KC Hlavná 25, 946 56 Dulovce
Mesto Zvolen Banskobystrický kraj Zvolen KC Unionka 8781, 960 01 Zvolen
Obec Prakovce Košický kraj Prakovce KC Prakovce 712, 055 62 Prakovce
Obec Prenčov Banskobystrický kraj Prenčov KC Prenčov 186, 969 73 Prenčov
Obec Pukanec Nitriansky kraj Pukanec KC Štiavnická cesta 26, 935 05 Pukanec
Mesto Fiľakovo Banskobystrický kraj Fiľakovo KC Námestie Slobody 767/30, 986 01 Fiľakovo
Obec Hrušov Banskobystrický kraj Hrušov KC Hrušov 221, 991 42 Hrušov
Šanca pre Dražice (Dražice) Banskobystrický kraj Dražice KC Dražice 32, 980 23 Dražice
Obec Šamudovce Košický kraj Šamudovce KC Šamudovce 14, 072 01 Šamudovce
Obec Málinec Banskobystrický kraj Málinec KC Školská 199/29, 985 26 Málinec
Obec Kendice Prešovský kraj Kendice KC Kendice 484, 082 01 Kendice
Mesto Hanušovce nad Topľou Prešovský kraj Hanušovce nad Topľou KC Zámocká 159, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Obec Cerovo Banskobystrický kraj Cerovo KC Cerovo 30, 962 52 Cerovo
Obec Čičarovce Košický kraj Čičarovce KC Čičarovce 18, 076 71 Čičarovce
Miestne združenie YMCA NESVADY Nitriansky kraj Nesvady KC Obchodná 28, 946 51 Nesvady
Obec Pribeta Nitriansky kraj Pribeta KC Hlavná 127, 946 55 Pribeta
Mesto Vranov nad Topľou Prešovský kraj Vranov nad Topľou KC Toplianska 1040, 093 01 Vranov nad Topľou
Obec Pohorelá Banskobystrický kraj Pohorelá KC Nová 392, 976 69 Pohorelá
Obec Boťany Košický kraj Boťany KC Hlavná 3, 076 43 Boťany
Mesto Lučenec Banskobystrický kraj Lučenec KC Rapovská križovatka , 984 01 Lučenec
Obec Boľ Košický kraj Boľ KC Hlavná 216/42, 076 53 Boľ
Obec Nižný Lánec Košický kraj Nižný Lánec KC Nižný Lánec 73, 044 73 Nižný Lánec
Obec Olejníkov Prešovský kraj Olejníkov KC Olejníkov 313, 082 57 Olejníkov
Mesto Spišské Podhradie Prešovský kraj Spišské Podhradie KC Štefánikova 40, 053 04 Spišské Podhradie
Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Prešovský kraj Lomnička KC Lomnička 19, 065 03 Lomnička
Občianske združenie – EURÓPA Prešovský kraj Vranov nad Topľou KC Cintorínska 333, 093 03 Vranov nad Topľou
Združenie mladých Rómov Banskobystrický kraj Valaská KC Strojárenská 10, 976 46 Valaská
Mesto Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom KC M. Chrásteka 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR Banskobystrický kraj Hnúšťa KC Š. M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa
Mesto Jelšava Banskobystrický kraj Jelšava KC Námestie republiky 51, 049 16 Jelšava
IN Network Slovakia, n.o. (Lučenec) Banskobystrický kraj Lučenec KC Sokolská 12, 984 01 Lučenec
Kultúrno – výchovné občianske združenie Láčho drom Banskobystrický kraj Kokava nad Rimavicou KC Dobšinského 733/29, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Arcidiecézna charita Košice (Stropkov) Prešovský kraj Strpokov KC Mlynská 724/41, 091 01 Strpokov
Obec Iňačovce Košický kraj Iňačovce KC Iňačovce 140, 072 11 Iňačovce
Mesto Veľký Šariš Prešovský kraj Veľký Šariš KC Korpašská č. 41, 082 21 Veľký Šariš
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Ružomberok) Žilinský kraj Ružomberok KC Madačova 3, 034 01 Ružomberok
Obec Tekovské Lužany Nitriansky kraj Tekovské Lužany KC Poštová 99, 935 41 Tekovské Lužany
Mesto Rožňava Košický kraj Rožňava KC Krátka ul. Č. 30, 048 01 Rožňava
Obec Benkovce Prešovský kraj Benkovce KC Benkovce 22, 094 02 Benkovce
SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. Trenčiansky kraj Prievidza KC Ciglianska cesta 8, 971 01 Prievidza
Obec Slavec Košický kraj Slavec KC Slavec 79, 049 11 Slavec
Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o. Prešovský kraj Prešov KC ul. K Starej Tehelni 5/A, 080 01 Prešov
Obec Bzenov Prešovský kraj Bzenov KC Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Obec Mýtne Ludany Nitriansky kraj Mýtne Ludany KC Kostolná 340/14, 935 56 Mýtne Ludany
Mesto Partizánske Trenčiansky kraj Partizánske KC Ul. Gen. Svobodu 906/53, 958 01 Partizánske
Obec Rankovce Košický kraj Rankovce KC Rankovce 10, 044 45 Rankovce
IN Network Slovakia, n.o. (Cinobaňa) Banskobystrický kraj Cinobaňa KC Banská 49/56, 985 22 Cinobaňa
Obec Muráň Banskobystrický kraj Muráň KC Muráň 423, 049 01 Muráň
Obec Spišský Hrhov Prešovský kraj Spišský Hrhov KC Československej armády 122/32, 053 02 Spišský Hrhov
Domov sv. Jána z Boha, n.o. Bratislavský kraj Bratislava – mestská časť Nové Mesto NDC Hattalova 6, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Mesto Turzovka Žilinský kraj Turzovka NSSDR Vyšný koniec 207, 023 54 Turzovka
Familiaris Prešovský kraj Svit KC Fraňa Kráľa 273 /14, 059 21 Svit
Obec Ľubotín Prešovský kraj Ľubotín KC Na rovni 300/4, 065 41 Ľubotín
Šanca pre Dražice (Vrbovce nad Rimavou) Banskobystrický kraj Veľké Teriakovce KC Vrbovce nad Rimavou č. 27, 980 51 Veľké Teriakovce
Mesto Čierna nad Tisou Košický kraj Čierna nad Tisou KC Dukelských hrdinov 142, 076 43 Čierna nad Tisou
Človek v ohrození, n.o. (Sveržov) Prešovský kraj Sveržov KC Sveržov 145, 086 02 Sveržov
Človek v ohrození, n.o. (Kojatice) Prešovský kraj Kojatice KC Kojatice 198, 082 32 Kojatice
PERSONA Žilinský kraj Tvrdošín KC Medvedzie 138, 027 44 Tvrdošín
OZ Vagus Bratislavský kraj Bratislava – Staré Mesto NDC Mýtna 33, 811 07 Bratislava – Staré Mesto
Mesto Dobšiná Košický kraj Dobšiná KC Zimná 251, 049 25 Dobšiná
Človek v ohrození, n.o. (Plavecký Štvrtok) Bratislavský kraj Plavecký Štvrtok KC Plavecký Štvrtok 351, 900 68 Plavecký Štvrtok
Mesto Myjava Trenčiansky kraj Myjava KC ul. Trokanova 232/2A, 907 01 Myjava
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Žilinský kraj Trstená KC Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavský kraj Bratislava I NSSDR Agátová 1/A, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Mesto Snina Prešovský kraj Snina NSSDR Budovateľská 2205/12, 06901 Snina
KreDO Prešovský kraj Ľubotice KC Makarenkova 98, 08006 Ľubotice
Mesto Banská Štiavnica Banskobystrický kraj Banská Štiavnica KC Šobov 1407/7, 96901 Banská Štiavnica
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa Nitriansky kraj Šaľa NDC Partizánska 1032/1, 92701 Šaľa
TENENET o.z. (Senec) Bratislavský kraj Senec KC Lichnerova 41, 90301 Senec
Trnavská arcidiecézna charita Pieštany Trnavský kraj Piešťany NSSDR A. Hlinku č. 41, 921 01 Piešťany
SocioCentrum Košický kraj Rožňava NSSDR Ul. akademika Hronca č.9, 04801 Rožňava
Obec Mučín Banskobystrický kraj Mučín KC Nová 132/16, 98531 Mučín
Patria – Domov dôchodcov v Galante Trnavský kraj Galanta NDC Švermova 1457/16, 924 01 Galanta
Veľký Meder Trnavský kraj Veľký Meder KC Hlavná 1864/3, 932 01 Veľký Meder
Nižná Slaná Košický kraj Nižná Slaná KC Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná
Diecézna charita Rožňava Banskobystrický kraj Lučenec NDC Dr. Hertza 3, 984 01 Lučenec
Diecézna charita Rožňava Košický kraj Rožňava NDC Kósu-Schoppera 141/22, 048 01, Rožňava
Obec Močenok Nitriansky kraj Šaľa KC Školská 1690/8, 95131 Močenok
Mesto Martin Žilinský kraj Martin KC Bambusky 11195, 036 01 Martin
Občianske združenie Tobiáš Prešovský kraj Prešov KC Solivarská 60, 080 05 Prešov
Trnavská arcidiecézna charita (Trnava) Trnavský kraj Trnava NDC Hlavná 43, 917 01 Trnava
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Trenčiansky kraj Trenčín NDC M. Nešporu 8, 911 01 Trenčín
Obec Ulič Prešovský kraj Ulič KC Ulič 117, 067 67 Ulič
JEKH DROM Žilinský kraj Važec NSSDR Fodorova 760, 032 61 Važec
Zlaté jablko – Aranyalma Nitrianský kraj Štúrovo NSSDR Rákocziho 82, 943 01 Štúrovo
Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Žilinský kraj Vyšný Kubín KC Vyšnokubínska 135/35, 026 01 Vyšný Kubín