Domov » Aktuality » Nezaradené » Oznámenia » Publicita » IA MPSVR SR pripravuje pokračovanie úspešného národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

IA MPSVR SR pripravuje pokračovanie úspešného národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Publikované streda, 19 decembra 2018

Vážení poskytovatelia KC/NDC/NSSDR,

viacerí z vás sa na nás obraciate s otázkou ohľadom pokračovania národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“). Dovoľujeme si vás informovať, že ambíciou IA MPSVR SR je, aby podpora a rozvoj vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie pokračovala aj po skončení aktivít NP PVSSKIKÚ v 06/2019, a z uvedeného dôvodu vyvíjame v súčinnosti s MPSVR SR aktivity smerom k príprave materiálov pokračujúceho projektu. Prvým krokom smerom k iniciácii projektu je schválenie projektového zámeru, ktoré by sa malo realizovať začiatkom roka 2019. O schválení projektového zámeru, ako aj ďalších informáciách vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme vám za doterajšiu spoluprácu a veríme, že spoločne budeme môcť naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Tím NP PVSSKIKÚ