Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Nevädzová 5, 814 55  Bratislava

Projektový tím: 

Pozícia Meno a priezvisko
Projektová manažérka Mgr. Aneta Daňková
Asistentka   projektovej         manažérky Alexandra Boľoš
Hlavná koordinátorka/metodička Mgr. Jana Pomsárová
Hlavný koordinátor/metodik Mgr. Daniel Ščigulinský
Hlavná koordinátorka/metodička Mgr. Martina Uríková
Garantka odborných aktivít  PhDr. Soňa Holíková
Hlavná finančná manažérka Mgr. Marta Prokopová
Asistentka finančnej manažérky Bc. Barbora Ušiaková
Finančný manažér Ing. Lukáš Burianek
Finančná manažérka Ing. Dušana Sivošová
Asistentka finančnej manažérky Mgr. Petra Ráczová
Asistentka finančnej manažérky Mgr. Tatiana Šuňalová
Manažérka pre monitoring a hodnotenie PhDr. Viktória Kopuničová, PhD.


Regionálni koordinatori: 

Samosprávny kraj Meno a priezvisko
Prešovský samosprávny kraj Mgr. Anastazij Momot, PhD.
Košický samosprávny kraj Mgr. Radoslav Feri
Banskobystrický samosprávny kraj PhDr. Dagmar Bellová, PhD.
Banskobystrický samosprávny kraj Mgr. Maroš Oláh
Žilinský/ Trenčiansky/

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Nikola Lorková
Košický/ Banskobystrický/Žilinský samosprávny kraj Mgr. Andrea Ďuránová
Trnavský/ Trenčiansky/

Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Renáta Zelezníková
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj PhDr. Kamil Fečko