Domov » Aktuality » Nezaradené » Oznámenia » MPSVR SR potvrdilo ambíciu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie národných projektov PVSSKIKÚ a TSP I.

MPSVR SR potvrdilo ambíciu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie národných projektov PVSSKIKÚ a TSP I.

Publikované utorok, 15 januára 2019

MPSVR SR potvrdilo ambíciu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I. Tieto aktivity sú podľa MPSVR SR „efektívnym nástrojom na podporu sociálneho začleňovania sa do spoločnosti, na zvyšovanie zamestnateľnosti vylúčených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to v dlhodobom meradle“.

Viac sa dočítate TU.