Domov » O projekte

O projekte

Do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (NP PVSSKIKÚ) sa môže subjekt zapojiť podľa postupu uvedeného v nasledujúcom dokumente:

Oznámení o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ