Domov » Aktuality » Nezaradené » Oznámenia » Oznámenie pre zapojené subjekty

Oznámenie pre zapojené subjekty

Publikované utorok, 21 mája 2019

Dovoľujeme si vám oznámiť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Implementačnej agentúre MPSVR SR žiadosť o zmenu, ktorou sa mení termín realizácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni so spolupracujúcimi subjektami v rámci národného projektu do 31. augusta 2019.
Našou snahou je, aby pracovníci v KC/NDC/NSSDR mohli v prípade vášho zapojenia do pripravovaného nadväzujúceho projektu čo najplynulejšie prejsť na nové pozície.

V najbližších dňoch vám zašleme k podpisu dodatok ku Zmluve o spolupráci, ktorou sa predĺži finančná podpora činnosti pracovníkov do 31.08.2019.

V prípade, že máte záujem o predĺženie Zmluvy o spolupráci, postupujte, prosím, v súlade s inštrukciami, ktoré budú zaslané v sprievodnom liste.