Domov » Aktuality » Nezaradené » Oznámenia » Publicita » Projektový zámer Národného projektu Budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni schválený!

Projektový zámer Národného projektu Budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni schválený!

Publikované utorok, 26 februára 2019

Vážené spolupracujúce subjekty, odborná i laická verejnosť,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 21.02.2019 bol schválený projektový zámer Národného  projektu Budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“), ktorý nadväzuje na národné projekty Komunitné centrá a Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a preberie štafetu v oblasti stratégie poskytovania kvalitnej odbornej podpory jednotlivcom, rodinám a komunitám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením k svojpomocnému riešeniu vlastných sociálnych problémov cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Ďalším krokom smerom k spusteniu nového projektu je príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vyhlásenie Vyzvania NP BOKKÚ zo strany MPSVR SR, o čom vás budeme priebežne informovať.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Tím NP PVSSKIKÚ